Forside   |  Oversigt   |  Få teksten læst højt   |  Tip en ven   |  Print   |  Søg

Søgning på tilbud

 

Din søgning gav 144 resultater.

Klik her for ny søgning

Starter og slutter med storT  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Skiftesporet  -  Herning

Skiftesporet
Hvad er det?: Aktivitetscenter, Botilbud, Støttekontaktordning
Aldersgruppe: 16-30
Målgruppe: Ensomhed, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst
Tilbud: Arbejde, Psykologsamtaler, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling
Tlf tid: 8.00-15.00
Åbningstid: 8.00-15.00
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning
Tlf: 96285200
Mail: skiftesporet@herning.dk
Web: www.skiftesporet-herning.dk

Skolegade 16  -  Struer

Skolegade 16
Hvad er det?: Bo- eller opgangsfællesskab, Botilbud
Aldersgruppe: 18-27
Målgruppe: Ensomhed, Familiemæssige problemer, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst
Tilbud: Alternativ behandling, Arbejde, Bisidderfunktion, Medicinsk behandling, Omsorg, Personlig rådgivning, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse
Åbningstid: 8.00-22.00
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: skolegade 16, 7600 Struer
Tlf: 96848330
Mail: lho@struer.dk, boernefam@struer.dk
Web: www.struer.dk

Småskolen på Peterslyst  -  Silkeborg

Småskolen på Peterslyst
Hvad er det?: Botilbud, socialpædagogisk opholdssted
Aldersgruppe: 13-17
Målgruppe: Ensomhed, Familiemæssige problemer, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst, unge med asperger, adhd, ocd, turette
Tilbud: Alternativ behandling, Arbejde, Bisidderfunktion, Medicinsk behandling, Mentorordning, Omsorg, Personlig rådgivning, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse, Udredning eller diagnosticering, 10 heste, stort ridehus
Åbningstid: Døgnåben
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: Vesterlundvej 96, 8600 Silkeborg
Tlf: 20412613
Mail: charlotte@peterslyst.dk
Web: www.peterslyst.dk

Socialpsykiatrien Struer  -  Struer

Socialpsykiatrien Struer
Hvad er det?: Bo- eller opgangsfællesskab, Botilbud
Aldersgruppe: 18-45
Målgruppe: Ensomhed, Familiemæssige problemer, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst
Tilbud: Alternativ behandling, Arbejde, Bisidderfunktion, Medicinsk behandling, Omsorg, Personlig rådgivning, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse
Åbningstid: 8.00-22.00
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: søndergade 22, 7600 Struer
Tlf: 23445449
Mail: lho@struer.dk

Socialpsykiatrisk Center Syd  -  Ikast-Brande

Socialpsykiatrisk Center Syd
Hvad er det?: Botilbud
Aldersgruppe: 18-
Målgruppe: Ensomhed, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst, Alle med en psykiatrisk diagnose kan visiteres til botilbuddet.
Tilbud: Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Udredning eller diagnosticering
Tlf tid: 08 - 16
Åbningstid: døgndækket bo-tilbud.
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: Ørbæklund 1, 7330 Brande
Tlf: 99 60 37 00
Mail: socialpsykiatriskcentersyd@ikast-brande.dk
Web: www.socialpsykiatrisyd.ikast-brande.dk

Spor 1  -  Viborg

Spor 1
Hvad er det?: Botilbud
Aldersgruppe: 18-40
Målgruppe: Ensomhed, Familiemæssige problemer, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst
Tilbud: Arbejde, Bisidderfunktion, Medicinsk behandling, Omsorg, Personlig rådgivning, Psykologsamtaler, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse, Udredning eller diagnosticering
Åbningstid: Døgnåben
Kontakt: Adresse: Vesterbrogade 4, 8800 Viborg
Tlf: 86629101
Mail: sport-viborg@mail.dk
Web: www.spor1-viborg.dk

Stainagaard  -  Skanderborg

Stainagaard
Hvad er det?: Botilbud, Stainagaard har siden 1983 været drevet som et botilbud, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kunne bo, arbejde og udvikle sig sammen, hvor​ tanker om personlig udvikling, respekt, og fællesskab altid har været en rød tråd i de pædagogiske tiltag. Vi driver botilbud efter SEL §107 og §108. Vi modtager beboere fra hele landet.
Aldersgruppe: 18-85
Målgruppe: Ensomhed, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst, Vi er specialiserede i skizofreni, borderline og spiseforstyrrelser, mange af vores beboere har dobbeltdiagnoser.
Tilbud: Arbejde, Medicinsk behandling, Omsorg, Personlig rådgivning, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Bofællesskab, arbejdstræning og udvikling. Vores tilgange og metoder er: Recovery, miljøterapi, terapeutisk samtale, massage, NADA, udviklingsplaner, vejledning om kost og motion, og social træningsgruppe, hvor vi årligt tager på en ferielignende længere tur.
Tlf tid: 9-16
Åbningstid: Døgnåben
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: Sønderlundsvej 3, Bjødstrup, 8660 Skanderborg
Tlf: 86579385
Mail: stainagaard@stainagaard.dk, anm@stoa.dk
Web: www.stainagaard.dk

Stoa Gruppen – behandling a...  -  Skanderborg

Stoa Gruppen – behandling af spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og skizofreni
Hvad er det?: Botilbud, Klub, Støttekontaktordning, Åben rådgivning, I Stoa Gruppen yder vi støtte til dig der er psykisk sårbar. Vi er specialiserede, så vi kan behandle meget svære tilfælde af skizofreni, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser. Ofte kæmper vores beboere med flere lidelser på en gang, så som selvskade, angst, ADHD, OCD og depression. Vi har kompetencer og lyst til at hjælpe dig, der er udfordret af komplekse problemstillinger. Vi er derfor også åbne overfor utraditionelle løsninger og samarbejder og meget ambitiøse omkring at kunne hjælpe dig, til at flytte dig, med vores behandling.
Aldersgruppe: 18-85
Målgruppe: Ensomhed, Familiemæssige problemer, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst, Skizofreni, Personlighedsforstyrrelser, ADHD, OCD
Tilbud: Bolig, Medicinsk behandling, Mentorordning, Personlig rådgivning, Psykologsamtaler, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Udredning eller diagnosticering, I Stoa botilbud tilbyder vi pladser efter Servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud) og Servicelovens § 108 (længerevarende botilbud), så det er det du skal tale med din sagsbehandler om, hvis du er interesseret i et ophold hos os. I Stoa Udgående Team tilbyder vi mere fleksible løsninger, hvor vi fex. kan tilbyde hjælp til dig der i stadig er hjemmeboende, samt bostøtte efter Servicelovens § 85.
Tlf tid: 8-15.30
Åbningstid: 9-20.00
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: Adelgade 2B, 8660 Skanderborg
Tlf: 86520784/40779794
Mail: anm@stoa.dk, stoa@stoa.dk
Web: www.stoa.dk

Studenterrådgivningen i Aarhus  -  Aarhus

Studenterrådgivningen i Aarhus
Hvad er det?: Telefonrådgivning, Åben rådgivning, åben rådgivning for længerevarende uddannelse
Aldersgruppe: 18-
Målgruppe: Ensomhed, Familiemæssige problemer, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst, lavt selvværd, identitesproblemer, økonomiske problemer, stress, sorg
Tilbud: Personlig rådgivning, Psykologsamtaler, Telefonisk rådgivning, Uddannelse, eksamensgrupper og andre grupper
Tlf tid: 9 - 15, fre 9 - 13
Åbningstid: 9 - 15 fred. 9 - 13 - åben rådgivning efter aftale
Kontakt: Adresse: Ryesgade 23, 1., 8000 Aarhus C
Tlf: 70267500
Mail: arh@srg.dk
Web: www.studenterraadgivningen.dk

STUdie ved Fjorden   -  Struer

STUdie ved Fjorden
Hvad er det?: STU står for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. STU er et treårigt tilbud til den unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse, fra man har afsluttet folkeskolen og frem til det 25. år. Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper dem til at få en hverdag med så høj grad af selvstændighed som muligt og som kan bygge bro til videre uddannelse og beskæftigelse. STU-uddannelsen skal mindst bestå af 840 undervisningstimer pr. år i 3 år. Uddannelsen sammensættes ud fra den unges kvalifikationer, modenhed og interesser bestående af: •Den almendannede del, der er rettet mod den unges personlige og sociale udvikling. •En specifik, målrettet del, der skal støtte udviklingen af den unges interesser, evner og særlige færdigheder. •Praktik, hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet.
Aldersgruppe: 16-25
Målgruppe: Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) retter sig mod unge, der på grund af faglige, psykiske og/eller sociale vanskeligheder ikke med specialpædagogisk støtte, er i stand til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
Tilbud: Uddannelse, Specialskoletilbud
Tlf tid: Kl. 8.00 - 16.00
Åbningstid: Kl. 8.00 - 16.00
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: Ølbyvej 43, 7600 Struer
Tlf: 96848960
Mail: glc@struer.dk, tar@struer.dk
Web: struer.dk

Studiekammeret  -  Aarhus

Studiekammeret
Hvad er det?: Studiekammeret er beliggende på Dalgas Skolen som er en skole for voksne sindslidende. Studiekammer-deltagere kan benytte sig af skolens tilbud såsom café, morgensamlinger, debatarrangementer mm.
Aldersgruppe: 18-
Målgruppe: Ensomhed, Familiemæssige problemer, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst
Tilbud: Personlig rådgivning, Studiekammeret er et tilbud til psykisk sårbare studerende på videregående uddannelser. I Studiekammeret får du en læseplads, så du har et fast sted at sidde og mulighed for at placere dine bøger og øvrige studiematerialer et andet sted end derhjemme. Det gør det ofte nemmere at afbalancere og adskille studie og fritid. I Studiekammeret bliver du ligeledes en del af et fællesskab med andre studerende med psykisk sårbarhed, som du kan holde pauser med og dele frustrationer og succeser med. En central værdi i Studiekammeret er, at man bliver mødt som det menneske, man er, uafhængigt af sine psykiske udfordringer. Fokus er på studielivet, og du bestemmer selv, hvorvidt og hvor meget, du vil fortælle om din psykiske sårbarhed.
Tlf tid: man-fre 9.00-14.00
Åbningstid: man-fre, 8.00-15.00
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: Nørre Boulevard 1, 8000 Aarhus C
Tlf: 86124840
Mail: dalgas@dalgasskolen-aarhus.dk, jan@dalgasskolen-aarhus.dk
Web: www.dalgasskolen-aarhus.dk

Studiemødregrupperne Rander...  -  Randers

Studiemødregrupperne Randers Familiehus
Hvad er det?: Aktivitetscenter, Café/Værested, Støttekontaktordning, Telefonrådgivning, Åben rådgivning, Studiemødregrupperne I Randers er et tilbud til unge mødre under 26 år. Vi har grupper for både gravide, barslende, uddannelsessøgende og studieaktive mødre. Lyder det som noget for dig? Er du under 26 år? Er du gravid eller på barsel? Er du alene med dit barn/dine børn? Er du i gang med en uddannelse eller vil du gerne igang? Hvad tilbyder vi? I studiemødregruppen tager vi emner op, som I mødre finder relevante. Vi snakker om det gode og sjove, men også om udfordringer i at få hverdagen med studie og barn til hænge sammen. Du får mulighed for at møde andre mødre på din egen alder, og du får mulighed for at dele dine erfaringer med andre i samme situation, som du selv. I studiemødregruppen ”snakker” vi ikke kun, men tager også på udflugter og en ferietur sammen, og der opstår nye venskaber. – Både blandt voksne og børn. Gruppemøder De emner, vi diskuterer i gruppen, er du selv med til at bestemme. Emnerne vil altid være relevante i forhold til det at være mor og (snart) studerende. Det kan være: • Hvordan planlægger jeg, så jeg får tid til både barn, studie og fritid? • Min rolle som mor. • Hvordan gør andre i min situation? • Hvordan får jeg pengene til at slå til? • Børns udvikling • Samvær • Hvor finder jeg tiden til mine lektier? Praktiske oplysninger. I en gruppe med studieaktive mødre er der plads til 8 familier, og der startes løbende nye grupper. Et gruppeforløb strækker sig over 16 uger, og vi mødes fast om onsdagen fra kl.15.30 - 19.00. Vi sørger for pasning af dit barn, mens vi voksne snakker. Vi afslutter hvert gruppemøde med fællesspisning I en gruppe med uddannelsessøgende mødre er der plads til op til 10 deltagere, og der optages løbende nye medlemmer. Gruppemøderne afholdes en hverdag i dagtimerne. Fra ca. kl. 9.00 – 13.00. Når du påbegynder dit studie får du tilbud om at starte i en ny fast gruppe for studieaktive mødre. I en gruppe med gravide/barslende kvinder er der plads til ca 10 deltagere. Gruppemøderne afholdes hver mandag i tidsrummet 9.00-11.30. Det er gratis at deltage. Du er altid velkommen til at kontakte: Projektkoordinator: Liane Wagner: liane.wagner@randers.dk Gruppeleder: Jeanette Breus Møller: 30 58 34 96 jeanette.breus.moeller@randers.dk Facebook: Profilnavn: Jeanette Breus Møller
Aldersgruppe: 15-26
Målgruppe: Familiemæssige problemer
Tilbud: Arbejde, Bisidderfunktion, Omsorg, Personlig rådgivning, Pårørende, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Telefonisk rådgivning, Uddannelse, Studiemødregrupperne er forsøgsvis ved også at inddrage fædrene, blandt andet gennem invitationer til diverse aktiviteter og arrangementer. Studiemødregrupperne tilbuder parsamtaler - individuel rådgivning - bisidderfunktion. Find os på facebook: "Studiemødregrupperne Randers" eller "Jeanette Breus Møller"
Tlf tid: tlf åbne
Åbningstid: efter aftale
Kontakt: Adresse: Dronningborg Boulevard 6, 8930 Randers NØ
Tlf: 30583496
Mail: jeanette.breus.moeller@randers.dk, mette.krag.jensen@randers.dk

Starter og slutter med storT  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Ungekompasset.dk  •  Østergade 5, 3. sal  •  1100 København K  •  Tlf. 50 846 846  • 
© Copyright 2011Disclaimer

www.ungekompasset.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.ungekompasset.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.ungekompasset.dk her --