Forside   |  Oversigt   |  Få teksten læst højt   |  Tip en ven   |  Print   |  Søg

Søgning på tilbud

 

Din søgning gav 183 resultater.

Klik her for ny søgning

Starter og slutter med storT  1  2  3  4  5  6 

Bostøtteteamet Sorø  -  Sorø

Bostøtteteamet Sorø
Hvad er det?: Dette bostøtteteam servicerer bl.a. opgangsfællesskabet på Lillemarksvej 10 i Sorø, som er et tilbud til unge med adhd og lignende lidelser.
Aldersgruppe: 18-
Målgruppe: Ensomhed, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Tilbagevendende tristhed, Fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, ADHD.
Tilbud: Personlig rådgivning, Sociale relationer og hverdagsliv
Tlf tid: -
Åbningstid: -
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: Bo- og Støttecenter Sorø, Administration, Skovglimt 2 , 4295 Stenlille
Tlf: 57876778 / 20233626
Mail: angn@soroe.dk
Web: www.soroe.dk

Botilbuddet Møllegården  -  Odsherred

Botilbuddet Møllegården
Hvad er det?: Botilbud, Møllegården er et Botilbud godkendt efter §107 samt §142 (Vi er på tilbudsportalen) Vi modtager unge i alderen 17 – 30 år ved visiteringen ( De unge kan blive hos os så længe de har et behandlings behov). Vores speciale ligger inden for det psykiatriske felt, hvor vi har mange års erfaring i arbejdet med: Personligheds forstyrrelser her under også borderline Skizofreni ADHD Recovery og inklusion er centrale begreber, som kontinuerligt er en del af behandlings arbejdet. På Møllegården arbejder vi miljøterapeutisk. Derud over arbejder vi ud fra følgende teoretiske grundlag: Maslow´s behovs pyramide: Synliggørelse af : kompetencer og huller i udviklingen. Tydeliggørelse af indsats behov. Kaizen: De små skridt metoden: Gå så langsomt frem at det kun kan lykkes : Styrker modet til udvikling og forandring. SET : Samtale metode, der er støttende, empatisk og tydeliggør: sandhed og konsekvens. Kognitiv terapi: Omstrukturering af uhensigtsmæssige tanker og adfærd. Hvad kan vi tilbyde: Hyggeligt familie lignende botilbud med masser af omsorg og stabile voksne. En struktureret og støttende hverdag, hvor læring indgår som en naturlig del. Hjælp til at forbedre uddannelse eller arbejdes evne. Social træning Psykoedukation. Ugentlig samtale med psykoterapeut. Beskæftigelsestræning 3 timer dagligt (For dem der ikke er parat til at arbejde/gå i skole uden for stedet.) Fast kontaktperson Vores behandlingskoncept er gennemarbejdet og implementeret i medarbejder gruppen. Der udarbejdes statusrapport hver ½ år. Vi arbejder ud fra en pædagogisk praktisk og teoretisk handleplan som udfærdiges sammen med den unge ud fra dennes mål og drømme. Der evalueres og effekt vurderes på fastsatte tider. Til den unge: Vi er et hyggeligt botilbud for unge mennesker, der har brug for en særlig støtte til at få deres hverdag til at fungere, men samtidig ønsker indflydelse på eget liv. Når man flytter ind hos os bliver man mødt af voksne, der vil gøre sit yderste for at skabe de rette rammer og muligheder så du kan finde tryghed og ro til at udvikle dine ressourcer. De voksne på Møllegården finder altid tid til at tale med og lytte til dig når du har brug for det. På Møllegården laver vi mange fælles ting sammen, vi værner om fællesskabet og kulturen. Alle er ligeværdige men vi kan ikke det samme. På Møllegården kan du lære alt, hvad man skal kunne for at bo i sin egen lejlighed. Du kan lære om din sygdom og hvordan du kan håndtere den. Du kan lære at begå dig socialt og nyde det. Du kan forbedre din skolegang eller arbejds evne. Du vil opleve at du udvikler dig personligt, bliver bedre i stand til at tackle modgang og glæde dig over medgang. På Møllegården kan du bo i bofællesskabet, hvor 4 unge deler et hus. I har eget værelse på 16 m2 og derudover 80m2 fælles areal. Når du er parat til det, kan du flytte ned i en af vores dejlige pavillon lejligheder og øve dig i at bo i egen lejlighed. Den dag du flytter fra Møllegården, har du mulighed for at vi fortsat kommer og hjælper dig et aftalt antal timer om ugen. Det er dine drømme og dine mål, der er centrale her.
Aldersgruppe: 17-30
Målgruppe: Ensomhed, Familiemæssige problemer, Hashmisbrug, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst, Møllegården er et botilbud målrettet unge i alderen 17-30, med skizofreni, adhd, personlighedsforstyrrelser, heunder borderline
Tilbud: Alternativ behandling, Arbejde, Bisidderfunktion, Mentorordning, Omsorg, Personlig rådgivning, Psykologsamtaler, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse, Ride terapi
Tlf tid: 8.30-10.00 og 14-17
Åbningstid: Døgnåben, kontortid 9-14
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: Gl. Nykøbingvej 85, 4572 Nr. Asmindrup
Tlf: 40268879
Mail: mpbotilbud@mail.dk
Web: www.moellegaardens-botilbud.dk

Botilbuddet på Lindersvold  -  Faxe

Botilbuddet på Lindersvold
Hvad er det?: Botilbud, STU/dagaktivering
Aldersgruppe: 18-29
Målgruppe: Ensomhed, Familiemæssige problemer, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldelig adfærd, Voldsom angst
Tilbud: Alternativ behandling, Arbejde, Bisidderfunktion, Medicinsk behandling, Mentorordning, Omsorg, Personlig rådgivning, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse, Udredning eller diagnosticering, internationalt miljø, integration
Åbningstid: Døgnåben
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: Lindersvoldvej 5A, 4640 Faxe
Tlf: 40359673
Mail: johnb@lindersvold.dk
Web: www.botilbud-lindersvold.dk

Botilbuddet Solgården  -  Slagelse

Botilbuddet Solgården
Hvad er det?: Botilbud
Aldersgruppe: 25-55
Målgruppe: Ensomhed, Familiemæssige problemer, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Stofmisbrug, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst, Skitzofreni
Tilbud: Alternativ behandling, Arbejde, Bisidderfunktion, Chatrådgivning , Medicinsk behandling, Omsorg, Personlig rådgivning, Psykologsamtaler, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse, Udredning eller diagnosticering, motionscenter og holder dyr
Åbningstid: Døgnåben
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: Fårdrupvej 11, Fårdrup, 4200 Slagelse
Tlf: 58186043
Mail: ltkri@slagelse.dk
Web: srs.slagelse.dk

Botilbuddet Tystoftegård  -  Slagelse

Botilbuddet Tystoftegård
Hvad er det?: Botilbud, bo og behandlingssted
Aldersgruppe: 18-
Målgruppe: Ensomhed, Familiemæssige problemer, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldelig adfærd, Voldsom angst
Tilbud: Alternativ behandling, Arbejde, Bisidderfunktion, Medicinsk behandling, Mentorordning, Omsorg, Personlig rådgivning, Psykologsamtaler, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse
Åbningstid: Døgnåben
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: Bybjergvej 2, 4230 Skælskør
Tlf: 58141619
Mail: tine@florenhus.dk
Web: www.florenhus.dk

Botilbuddet Undervejs  -  Holbæk

Botilbuddet Undervejs
Hvad er det?: Botilbud, langtidsbeboelse
Aldersgruppe: 12-23
Målgruppe: Ensomhed, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst, borderline
Tilbud: Arbejde, Bisidderfunktion, Medicinsk behandling, Mentorordning, Omsorg, Personlig rådgivning, Psykologsamtaler, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse, Udredning eller diagnosticering
Åbningstid: Døgnåben
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: Sdr. Jernløsevej 6, Jernløse, 4420 Regstrup
Tlf: 59121295
Mail: bo-tilbuddet@undervejs.dk
Web: www.undervejs.dk

Botilbudet Birkebo  -  Næstved

Botilbudet Birkebo
Hvad er det?: Botilbud
Aldersgruppe: 18-
Målgruppe: Alkoholmisbrug, Ensomhed, Familiemæssige problemer, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Stofmisbrug, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst
Tilbud: Alternativ behandling, Arbejde, Bisidderfunktion, Chatrådgivning , Medicinsk behandling, Omsorg, Personlig rådgivning, Psykologsamtaler, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse, Udredning eller diagnosticering
Åbningstid: Døgnåben
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: Ørebjerg 12, Tornemark, 4250 Fuglebjerg
Tlf: 55459777
Mail: colding-olsen@birkebo.dk
Web: www.birkebo.info

BUF (Børne- og ungdomspsyki...  -  Holbæk

BUF (Børne- og ungdomspsykiatrisk forum)
Hvad er det?: Distriktspsykiatri, Henvisninger skal sendes til: Børnekonsulentcentret Att.: BUF Holbæk Kommune Jernbanevej 6, 1. 4300 Holbæk Borgere mellem 0-18 år bosat i Holbæk Kommune, hvor udredning for psykiske vanskeligheder findes nødvendigt. I et samarbejde mellem børne- og ungepsykiatrien i Holbæk og Holbæk Kommune tilbydes en hurtig og koordineret udredning af børn og unge med psykiske problemer og vanskeligheder
Aldersgruppe: 0-18
Målgruppe: Alkoholmisbrug, Ensomhed, Familiemæssige problemer, Hashmisbrug, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Stofmisbrug, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst
Tilbud: Udredning eller diagnosticering
Tlf tid: ..
Åbningstid: ..
Kræver henvisning: Ja
Kontakt: Adresse: Børnekonsulentcentret, 4300 Holbæk
Tlf: 72 36 56 41
Mail: kip@holb.dk
Web: holbaek.dk

Børn og Unge Rådgivningen  -  Solrød

Børn og Unge Rådgivningen
Hvad er det?: Åben rådgivning
Aldersgruppe: 0-18
Målgruppe: Åben rådgivning
Tilbud: Personlig rådgivning, Sociale relationer og hverdagsliv, Åben rådgivning
Tlf tid: Se www.solrod.dk
Åbningstid: Se www.solrod.dk
Kontakt: Adresse: Højagervænget 35, 2680 Solrød
Tlf: 56182860
Mail: bur@solrod.dk
Web: www.solrod.dk

Børn, unge og sorg  -  Holbæk

Børn, unge og sorg
Hvad er det?: Telefonrådgivning, Børn og unge under 28 år Hvis du vil tale med en af vores psykologer, så ring kl. 10-14. Telefonrådgivning. Gratis psykologisk behandling til børn og unge under 28 år, der: • lever med alvorligt fysisk syge forældre eller søskende, eller • har mistet en forælder eller søskende efter alvorlig sygdom, selvmord eller ulykke inden for de seneste år.
Aldersgruppe: -28
Målgruppe: Ensomhed, Familiemæssige problemer, Humørsvingninger, Hører stemmer, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst
Tilbud: Personlig rådgivning, Psykologsamtaler, Pårørende, Sociale relationer og hverdagsliv, Telefonisk rådgivning
Tlf tid: 9-15
Åbningstid: ..
Kontakt: Adresse: København, Århus og Odense, .. ..
Tlf: 70 266 766
Mail: info@bornungesorg.dk
Web: www.bornungesorg.dk

Center For Trivsel og Udvik...  -  Lolland

Center For Trivsel og Udvikling (CTU)
Hvad er det?: Individuelle samtaleforløb samt gruppeforløb i Lolland og Guldborgsund kommuner
Aldersgruppe: 10-25
Målgruppe: Alkoholmisbrug, Ensomhed, Familiemæssige problemer, Hashmisbrug, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Stofmisbrug, Tilbagevendende tristhed, Voldelig adfærd, Voldsom angst
Tilbud: Personlig rådgivning, Psykologsamtaler, Pårørende, Sociale relationer og hverdagsliv, Vi kører til skoler, uddannelsessteder og lokaler i Nakskov, Maribo og Nykøbing og afholder samtaler og gruppeforløb.
Tlf tid: 8-16
Åbningstid: 8-16
Kontakt: Adresse: Jernbanegade 1, , 4900 Nakskov
Tlf: 28152244
Mail: ts@boligsocial.dk
Web: www.boligsocial.dk

Center for voldtægtsofre - ...  -  Holbæk

Center for voldtægtsofre - Holbæk sygehus
Hvad er det?: Distriktspsykiatri, Hospitalsafdeling, Mentorordning, Støttekontaktordning, Åben rådgivning, Modtager personer af begge køn, der har været udsat for seksuelt overgreb. Der er ingen forældelsesfrist. Individuel samtaleterapi ved psykolog Borgere fra 12 år, der har været udsat for voldtægt, seksualiseret vold og andre former for seksuelle overgreb, kan henvende sig alle ugens dage og på alle tidspunkter af døgnet.
Aldersgruppe:
Målgruppe: Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Tilbagevendende tristhed, Voldelig adfærd, Voldsom angst
Tilbud: Personlig rådgivning, Psykologsamtaler
Tlf tid: døgnet rundt
Åbningstid:
Kontakt: Adresse: Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
Tlf: 58 55 30 60
Web: www.regionsjaelland.dk

Starter og slutter med storT  1  2  3  4  5  6 
Ungekompasset.dk  •  Østergade 5, 3. sal  •  1100 København K  •  Tlf. 50 846 846  • 
© Copyright 2011Disclaimer

www.ungekompasset.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.ungekompasset.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.ungekompasset.dk her --