Forside   |  Oversigt   |  Få teksten læst højt   |  Tip en ven   |  Søg

Søgning på tilbud

 

Din søgning gav 149 resultater.

Klik her for ny søgning

Starter og slutter med storT  1  2  3  4  5  6 

Bo-Grindsted  -  Billund

Bo-Grindsted
Hvad er det?:
Botilbud
Aldersgruppe:
18-
Målgruppe:
Ensomhed, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvskadende adfærd, Voldelig adfærd, Voldsom angst, udad-reagerende
Tilbud:
Arbejde, Bolig, Medicinsk behandling, Omsorg, Personlig rådgivning, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse, Udredning eller diagnosticering, handicapbetonet
Åbningstid:
Døgnåben
Kræver henvisning:
Ja
Kontakt:
Adresse: Ploughslundvej 102, 7190 Billund
Tlf: 72131320
Mail: psyk@billundkommune.dk
Web: www.billund.dk

Bo-Projekt Vejle  -  Vejle

Bo-Projekt Vejle
Hvad er det?:
Støttekontaktordning, rådgivingfor unge der bor i egen bolig
Aldersgruppe:
15-50
Målgruppe:
Ensomhed, Familiemæssige problemer, Hashmisbrug, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Stofmisbrug, Tilbagevendende tristhed, Voldelig adfærd, Voldsom angst
Tilbud:
Alternativ behandling, Arbejde, Bisidderfunktion, Bolig, Medicinsk behandling, Mentorordning, Omsorg, Personlig rådgivning, Psykologsamtaler, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Telefonisk rådgivning, Uddannelse, Udredning eller diagnosticering, samarbejde med forældre og familie
Tlf tid:
Døgnåben
Åbningstid:
Døgnåben
Kræver henvisning:
Ja
Kontakt:
Adresse: Grønnegade 12, 2., 7100 Vejle
Tlf: 75830949
Mail: vejleboprojekt@suf.dk
Web: www.suf.dk

Bostøtte unge  -  Svendborg

Bostøtte unge
Hvad er det?:
Bostøtte unge er et tilbud til unge med psykosocialt handicap i alderen 18 – 30 år, som allerede er visiteret eller bliver nyvisiteret til bostøtten og som har et særligt behov for tidsbegrænset intensiv bostøtte jvf. § 85. Varigheden af den intensive støtte kan være fra 3 – 9 måneder.
Aldersgruppe:
18-30
Målgruppe:
Ensomhed, Familiemæssige problemer, Hashmisbrug, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Stofmisbrug, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst, Problematikker der kan relateres til det at være ung og de psykosociale vanskeligheder den unge har.
Tilbud:
Arbejde, Bisidderfunktion, Omsorg, Personlig rådgivning, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Telefonisk rådgivning, Uddannelse, Udredning eller diagnosticering, Vi arbejder ud fra ud fra et recoveryperspektiv. Med den enkelte borgers egne værdier og individuelle behov i centrum, tilbydes der støtte i eget hjem og i det omgivende samfund jvf. §85. Støtten gives med et psykosocialt rehabiliterende udgangspunkt.
Tlf tid:
8-16
Åbningstid:
8-16
Kræver henvisning:
Ja
Kontakt:
Adresse: Fruerlunden 67, 5700 Svendborg
Tlf: 24886729
Mail: norbert.ignatzi@svendborg.dk
Web: www.svendborgsocialpsykiatri.dk

Botilbud Tornbjerggård  -  Odense

Botilbud Tornbjerggård
Hvad er det?:
Botilbud
Aldersgruppe:
18-
Målgruppe:
Ensomhed, Hører stemmer, Tilbagevendende tristhed, Voldelig adfærd, Voldsom angst, psykiatrisk diagnose
Tilbud:
Arbejde, Bisidderfunktion, Medicinsk behandling, Mentorordning, Omsorg, Personlig rådgivning, Sociale relationer og hverdagsliv
Åbningstid:
Døgnåben
Kræver henvisning:
Ja
Kontakt:
Adresse: Munkehatten 10, 5220 Odense SØ
Tlf: 63755210
Mail: tornbjerggaard@odense.dk
Web: www.tornbjerggaard.dk

Botilbuddet Græskobbel  -  Sønderborg

Botilbuddet Græskobbel
Hvad er det?:
Botilbud
Aldersgruppe:
18-
Målgruppe:
Alkoholmisbrug, Ensomhed, Hashmisbrug, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Stofmisbrug, Tilbagevendende tristhed, Voldelig adfærd, Voldsom angst
Tilbud:
Arbejde, Bisidderfunktion, Bolig, Medicinsk behandling, Omsorg, Personlig rådgivning, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse, Udredning eller diagnosticering
Åbningstid:
Døgnåben
Kræver henvisning:
Ja
Kontakt:
Adresse: Græskobbel 19, Asserballeskov, 6440 Augustenborg
Tlf: 24263575
Mail: graeskobbel19@bbsyd.dk
Web: https:

Bo-tilbudet Bjerggade  -  Aabenraa

Bo-tilbudet Bjerggade
Hvad er det?:
Botilbud
Aldersgruppe:
18-35
Målgruppe:
Ensomhed, Familiemæssige problemer, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst, personer med skizofreni diagnose eller personlighedsforstyrrelse
Tilbud:
Arbejde, Medicinsk behandling, Omsorg, Personlig rådgivning, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling
Tlf tid:
8-15
Åbningstid:
døgnåbent
Kræver henvisning:
Ja
Kontakt:
Adresse: Bjerggade 4F-G, 6200 Aabenraa
Tlf: 73768570
Mail: gmat@aabenraa.dk
Web: bjerggade 4

Botilbudet Norden  -  Frederikshavn

Botilbudet Norden
Hvad er det?:
Botilbud, Støttekontaktordning, Særskildt udslusningsafdeling med tilbud om efterværn/bostøtte i egen lejlighed
Aldersgruppe:
17-29
Målgruppe:
Ensomhed, Familiemæssige problemer, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst
Tilbud:
Arbejde, Bolig, Mentorordning, Omsorg, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse, Botilbud: Den unge bor på botilbudet, hvor der arbejdes med den unges hovedproblematikker. Den unge motiveres og guides i et udviklingsfremmende miljø Botræning: Vi har en botræningslejlighed, hvor intensiv botræning kan finde sted inden den unge er helt klar til udflytning Ungdomsbofællesskab: Hvis der er behov for en mellemstation, tilbydes den unge et ophold i vores bofællesskab, hvor der er plads til 4 unge som bor i hver sin lejlighed i et hus. Der vil være pædagogiske støtte i morgen- eftermiddag- og aftentimerne Bo-selv Projekt: Den unge flytter ud i egen lejebolig og kan modtage pædagogisk støtte og guidning.
Tlf tid:
8 - 18
Åbningstid:
Døgnåbent
Kræver henvisning:
Ja
Kontakt:
Adresse: Knivholtvej 36, 9900 Frederikshavn
Tlf: 30519860
Mail: karen@dagskolen-nordjylland.dk, karen@dagskolen-nordjylland.dk
Web: https:

Botilbudet Skovsbovej  -  Svendborg

Botilbudet Skovsbovej
Hvad er det?:
Botilbud
Aldersgruppe:
18-
Målgruppe:
Alkoholmisbrug, Ensomhed, Familiemæssige problemer, Hashmisbrug, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Stofmisbrug, Tilbagevendende tristhed, Voldelig adfærd, Voldsom angst, vrangforestillinger/hallucinationer
Tilbud:
Alternativ behandling, Arbejde, Bisidderfunktion, Medicinsk behandling, Mentorordning, Omsorg, Personlig rådgivning, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse
Åbningstid:
Døgnåben
Kræver henvisning:
Ja
Kontakt:
Adresse: Skovsbovej 111, 5700 Svendborg
Tlf: 6320 3080
Mail: botilbudet.skovsbovej111@svendborg.dk, helle.friedrichsen@svendborg.dk
Web: www.skovsbovej.dk

Bramstrupkollegiet  -  Odense

Bramstrupkollegiet
Hvad er det?:
Botilbud, Et midlertidigt Bo- og trænings tilbud efter § 107 i SEL.
Aldersgruppe:
18-25
Målgruppe:
Ensomhed, Hashmisbrug, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst
Tilbud:
Arbejde, Sociale relationer og hverdagsliv, Et målrettet træningsophold i socialefærdigheder som gør den unge parat til et liv i en selvstændig voksentilværelse
Tlf tid:
0.700 - 22.00
Åbningstid:
hele døgnet
Kræver henvisning:
Ja
Kontakt:
Adresse: Bramstrupvej 15, 5230 Odense M
Tlf: 63757070
Mail: masa@odense.dk

Bøgegården  -  Kolding

Bøgegården
Hvad er det?:
Botilbud
Aldersgruppe:
17-30
Målgruppe:
Ensomhed, Familiemæssige problemer, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldsom angst
Tilbud:
Alternativ behandling, Arbejde, Bisidderfunktion, Medicinsk behandling, Omsorg, Personlig rådgivning, Psykologsamtaler, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse, Udredning eller diagnosticering
Åbningstid:
Døgnåben
Kræver henvisning:
Ja
Kontakt:
Adresse: Skovsgårdevej 11, Sdr. Vilstrup, 6000 Kolding
Tlf: 75563605
Mail: boegegaarden@gmail.com
Web: boegegaarden.nu

Børne- og Ungdomspsykiatri ...  -  Odense

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense
Hvad er det?:
Hospitalsafdeling, I Børne- og Ungdomspsykiatri Odense undersøges, behandles og forebygges psykiske lidelser hos 0-19-årige og deres familier. For at blive undersøgt og behandlet her skal man henvises af en læge eller en psykolog. Når afdelingen modtager en henvisning indkaldes hele familien til en indledende samtale, hvor barnets og familiens problemer uddybes. Herefter aftales videre undersøgelse eller behandling.
Aldersgruppe:
0-19
Målgruppe:
Psykiatriske vanskeligheder
Tilbud:
Medicinsk behandling, Psykologsamtaler, Udredning eller diagnosticering, Tilbud aftales via behandlingsplan efter udredning
Tlf tid:
Sekretær træffes 8-15
Åbningstid:
Ambulatoriets åbningstid: 8-16
Kræver henvisning:
Ja
Kontakt:
Adresse: J.B.Winsløws Vej 16, indgang 230, 5000 Odense C
Tlf: 994408600
Mail: psyk.odense@rsyd.dk
Web: www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri ...  -  Aabenraa

Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Aabenraa
Hvad er det?:
Distriktspsykiatri, Hospitalsafdeling
Aldersgruppe:
4-19
Målgruppe:
Ensomhed, Familiemæssige problemer, Humørsvingninger, Hører stemmer, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Tilbagevendende tristhed, Voldelig adfærd, Voldsom angst
Tilbud:
Medicinsk behandling, Omsorg, Personlig rådgivning, Psykologsamtaler, Sociale relationer og hverdagsliv, Socialpædagogisk behandling, Uddannelse, Udredning eller diagnosticering, familiesamtaler
Tlf tid:
8.00-16.00
Åbningstid:
8.00-16.00
Kræver henvisning:
Ja
Kontakt:
Adresse: Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
Tlf: 99 44 62 00
Mail: psyk.bupsydjylland@rsyd.dk
Web: www.psykiatrienisyddanmark.dk

Starter og slutter med storT  1  2  3  4  5  6 
Ungekompasset.dk  •  Østergade 5, 3. sal  •  1100 København K  •  Tlf. 50 846 846  • 
© Copyright 2011Disclaimer

www.ungekompasset.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.ungekompasset.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.ungekompasset.dk her --